ონლაინ მარკეტინგი Online Marketing, Tbilisi Georgia

„Root Deeper Marketing“ არის ონლაინ მარკეტინგის ამერიკული კომპანია. 2016 წელს, მისი დამფუძნებელი და მთავარი სპეციალისტი კოლინ დონოჰიუ მის ქართველ მეუღლესთან ერთად საქართველოში გადმოვიდა, თუმცა განაგრძო მუშაობა ამერიკელ კლიენტებთან და პარტნიორებთან.

2017 წლისათვის, კოლინი და მისი ქართველი პარტნიორები გეგმავენ 3 ქართული კომპანიის კლიენტად აყვანას. პარტნიოერს, უნდა ჰქონდეს ძლიერი ბიზნეს მოდელი, იყოს ან დიდი კომპანია, ანაც ზრდაზე ორიენტირებული სთართაფი.

ინტერნეტ მარკეტინგი

კომპანიას შეუძლია ციფრული და ონლაინ მარკეტიონგული კანპანიების  მართვა „Google Adwords”, „Facebook Ads”, “Google Analytics”, “Youtube Ads”, და  “Google Display Network”- ის პლატფორმებზე.  „Root Deeper Marketing“ -ს უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით, შეუძლია „ლიდ“-ების აღმოჩენა დ ათრექინგი გაყიდვების ფანელისათვის.

თუ თქვენ მზად ხართ ჩადოთ ინვესტიცია საკუთარი ბიზნესის განვითარებაში საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ, დაგვიკავშირდით და ჩვენ სიამოვნებით დაგეხმარებით თქვენი მიზნების მიღწევაში. 

 

Root Deeper Marketing is a digital marketing agency founded in the US. In 2016 our founder and principal strategist Colin M. Donohue, moved to Tbilisi Georgia where his wife is from, but continued to work exclusively with clients in US.

In 2017, he and his Georgian support staff will take on 3 Georgian clients for digital marketing.  The businesses must have sound business model, and either be larger businesses or startups prepared to scale and become larger.

Digital Marketing or online marketing campaigns can include Google Adwords, Facebook Ads, Google Analytics, Youtube, and Google Display Network, Root Deeper Marketing also has advanced tools for tracking leads for sales funnel.

If you are serious to invest in your business and grow it in Georgia and beyond, get in touch and we can help make you prosper.